Syarah Ziarah Asyura (3)

Madrasah Cinta Al Hussin

Muqadimah Ziarah Asyura

Makna Ziarah
Ziarah memiliki makna berbagai, antaranya memalingkan diri dari yang lain.  Oleh kerana itu yang melakukan ziarah dipanggil sebagai ‘Za’ir’.  Sebahagian lagi mengatakan bahawa seorang yang melakukan ziarah menganggap yang diziarahi memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki keinginan untuk dekat kepadanya.  Sebahagian pula mengatakan ziarah adalah berpergian untuk bertemu dengan para Aulia Allah.  Ini kerana perbuatan ini memalingkan diri dari alam meterial dan memusatkan tumpuan kepada alam rohani walau diri tetap berada di dalam alam material. (Al Misbahul Munir, bab kalimat za wa ra)

Hakikat Ziarah
Ziarah adalah kehadiran maknawi pencinta di hadapan yang dicintai.  Pertemuan kerinduaan penziarah dengan yang diziarahi.  Jelmaan kecintaan kepada yang dicintai.  Penyerahan jiwa kepada pemilik jiwa.  Penghormatan dan taat setia seorang perajurit kepada atasnya.  Pernyataan tunduk yang beragama kepada agama dan pemimpin agama.  Pengumuman kesetiaan yang jujur seorang murid kepada gurunya.  Ziarah adalah perjalanan kerinduaan, penuh dengan kesedaran dan kecintaan yang bermula dari mahkota hati.  Bermula dari hati dan penghujungnya akan bersemayam di hati yang dicintai.

Berbagai kesan dari Ziarah
Terdapat banyak sekali riwayat yang datang dari Ahlu Bait a.s. supaya Syiah mereka sentiasa mengingati mereka dan memelihara ajaran mereka.  Seterusnya mengembangkan ajaran mereka kepada yang lain.  Semua hal ini dapat dihidupkan dengan memiliki hubungan dengan mereka.  Antara cara memiliki hubungan dengan para maksumin adalah dengan menziarahi mereka.  Di sini akan disebutkan beberapa kesan dari ziarah kepada para maksumin a.s.

Pertama: Keberkatan Maknawi di dunia dan akhirat.
1.  Mendapatkan keridhaan dan taqarub kepada Allah dengan menziarahi maksumin.
2.  Maqam para maksumin adalah tempat terbaik untuk dikabulkan doa, khususnya maqam Imam Hussin.
3.  Memperbaharui ikatan dengan para maksumin yang juga ikatan manusia kepada Allah S.W.T.
4.  Jalan untuk pengampunan dosa dan dapat menahan diri dari mengulangi kesalahan di waktu akan datang.
5.  Mendapatkan jaminan keselamatan pada hari akhirat.

Kedua: Keberkataan budaya dan kemasyarakatan
1.  Mengujudkan ikatan silaturahmi dengan sesama saudara seiman.
2.  Dapat menghilangkan rasa bangga diri dengan apa yang miliki.  Mengujudkan rasa tanggung jawab ke atas sesama mukmin dan manusia keseluruhannya.

Ketiga: Keberkataan Marifat
Di dalam riwayat, ziarah selalunya dituntut bersama dengan marifat .  setiap kali bila disebutkan tentang ganjaran ziarah, pasti disebutkan bersamanya marifat.  Apabila kita meneliti bacaan ziarah, kita akan dapati disitu mengandungi unsur-unsur marifah.  Bermula dengan Tauhid, Keadilan Allah, Nubuwah dan Imamah.  Bacaan ziarah juga membawa kita memahami kedudukan tinggi para maksumin a.s.  Disebutkan hakikat ziarah adalah berdiri langsung di hadapan Insan Kamil, tiada penghalang antara dia dan kita.  kita langsung berhadapan dengannya, mengucapkan salam kepadanya dan ketika membaca zairah, kita berbicara dengannya.  Insan Kamil akan menjawab salam kita dan akan menyambut pembicaraan kita serta mengaminkan doa kita.

Keempat: Keberkataan Siasah
Ziarah adalah ikatan kita dengan memahami kedudukan para maksumin.  Siapa mereka dan siapa musuh-musuh mereka.  Ini akan membawa kita mengenali cara kehidupan mereka dan cara kehidupan musuh-musuh mereka.  Dengan ini kita akan dapat mengenal siapa yang perlu diikuti pada era Ghaibah Sahibuz Zaman ajf.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *