Kepentingan Tazkiyah Nafs

Sebagaimana yang diketahui “takiyah nafs” bermaksud menyucikan diri. Ada yang mengatakan bahawa tazkiyah merupakan suatu proses yang berperingkat. Bagi orang yang belum masuk Islam, contohnya, menerima dan memeluk Islam merupakan langkah pertama dalam tazkiyah, manakala bagi orang yang sudah beriman, langkah pertamanya ialah mempunyai kesedaran penuh bahawa diri dan jiwanya perlu bersih dan suci. Ada […]

Continue reading


Nabi S.A.W. Seorang yang Strategik

Para nabi adalah manusia-manusia pilihan Allah. Dengan demikian, mereka memiliki sejumlah keistimewaan dibanding manusia biasa. Salah satunya adalah mereka mampu melakukan mukjizat. Mukjizat adalah sebuah perbuatan luar biasa (khariqul ‘adah) yang dilakukan para nabi untuk membuktikan kebenaran dakwaan kenabian mereka. Walaupun mampu memunculkan mukjizat, tak bererti para nabi sesuka hati menunjukkan mukjizatnya begitu saja. Mereka […]

Continue reading


Ahlul Bait Tangga Kecintaan Rasulullah S.A.W.

Dikisahkan dahulu seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abu Bakar Abbad ketika ada seorang keturunan Rasul yang masuk ke Kota Syibam di Negeri Yaman, meskipun beliau tidak mengetahui kedatangannya dan tidak mendengar kedatangannya, beliau berkata kepada pembantunya : “Lihatlah kalian di Kota ini, apakah ada seorang dari Bani ‘Alawi (Keturunan Rasulullah yang lebih dikenal […]

Continue reading


Keimanan isteri Fir‘aun

Keimanan isteri Fir‘aun bernama Asiah binti Mazahim diterangkan di dalam surah At-Tahrim (66): 1: “Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, isteri Fir‘aun, ketika dia berkata: “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam dan selamatlah aku dari Fir‘aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim” . Asiah binti Mazahim adalah antara […]

Continue reading


Aisyah RA dan Hafsah RA, kebenaran yang disembunyi

Sayyidah Aisyah RA dan Hafsah RA tidak boleh mengatasi al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW atas alasan mereka berdua isteri Nabi SAW. Syiah berpegang kepada sejarah dan firman Allah SWT yang telah memberi amaran yang keras kepada mereka berdua supaya tidak menentang dan menderhakai Rasulullah SAW, walau dengan apa cara sekalipun. Firman-Nya surah al-Tahrim (66): 4 […]

Continue reading


AHLUL-BAIT NABI SAW MA’SUM ATAU SAHABAT(1)

Penjelasan surah Al-Ahzab, ayat 33   Ahlul Bait adalah orang-orang yang mendapat keistimewaan dan keutamaan serta kedudukan tinggi dari Allah SWT. Di mana Allah SWT telah membersihkan mereka dari dosa-dosa serta mensucikan mereka sesuci-sucinya. Allah berfirman : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ( الاحزاب ؛ ٣٣ ) “Sesungguhnya Allah hendak […]

Continue reading


Ahlul-Bait Nabi S.A.W. Ma’sum atau Sahabat?

Jawapan kepada soalan: Kemaksuman Imam daripada Ahlul-Bait Nabi SAW terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW, tetapi ia disembunyikan daripada pengetahun umum di Nusantara bagi tujuan menghina para imam Ahlul-Bait Nabi SAW yang disucikan dan menghormati para imam yang tidak maksum. Kemaksuman Imam daripada Ahlul-Bait Rasulullah SAW (12 Imam) adalah akidah al-Qur’an surah al-Ahzab (33): […]

Continue reading