Keimanan isteri Fir‘aun

Keimanan isteri Fir‘aun bernama Asiah binti Mazahim diterangkan di dalam surah At-Tahrim (66): 1:

“Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, isteri Fir‘aun, ketika dia berkata: “Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam dan selamatlah aku dari Fir‘aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim” .

Asiah binti Mazahim adalah antara wanita alam semesta, sama seperti Maryam binti ‘Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah al-Zahra’ binti Muhammad SAW (al-Khawarizmi, al-Manaqib, hlm. 34).

Telah berlaku di dalam sejarah bahawa isteri Nabi Nuh AS dan isteri Nabi Lut AS adalah kafir dan isteri Fir’aun pula adalah mukminah, sedangkan suaminya seorang kafir yang dikenali sebagai Fir‘aun. Adakah sejarah berulang?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *